Onze expertise

Sectoren

Rentema Adviesbureau Installatietechniek is actief in diverse sectoren. Dit zijn onderwijs gezondheidszorg, kantoren, industrie/utiliteit, sport/cultuur, en overige diensten.

Vakdisciplines

Het werkterrein waarin Rentema Adviesbureau Installatietechniek opereert ,strekt zich uit tot uiteenlopende vakdisciplines. Wij hebben deze hieronder uiteengezet en specifiek nader benoemd in onderdelen.

1. Klimaatinstallaties:

 • centrale verwarmingsinstallaties
 • directe en indirecte koeling
 • mechanische en natuurlijke ventilatie
 • elektrische en gasgestookte bevochtiging
 • ontvochtiging
 • binnen- en buitenzonwering.

2. Werktuigbouwkundige installaties:

 • aardgas
 • brandveiligheid
 • garageventilatie

3. Sanitaire installaties:

 • tapwaterinstallaties
 • hemelwaterafvoerinstallaties
 • vuilwaterafvoerinstallaties
 • grijswater- en afvalwaterinstallaties

4. Elektrotechnische installaties:

 • sterkstroom, zwakstroom en verlichting
 • beveiliging en toegangscontroles
 • brandbeveiliging en ontruimingsinstallaties

5. Gebouwbeheerssystemen:

 • meet- en regeltechniek
 • branddetectie en/of meld- en blussystemen
 • toegangscontrole en beveiligingssytemen

6. Data- , spraak- en beeldcommunicatie

7. Energie Prestatie Gebouwen(EPG), voor woningen, kantoren en overige utiliteitsgebouwe

8. Bedrijfs Energie Plan en/of Quick Scan Energie Efficieny

9. EPA-W en EPA-U

10. Algemene technische ondersteuning:

 • calculaties, engineering, programma van eisen en/of bestekken en projectbegeleiding
 • aanbestedingen, het selecteren van gegadigden, offertevergelijkingen, opdrachtverlening,
 • contractvormen en garanties
 • brancheproductondersteuning

11. Tekenwerk:

 • uitwerken van bestektekeningen tot werktekeningen
 • detailtekeningen van techniekruimten, sanitairschetsen e.d.
 • principe- en processchema’s

12. Duurzame energie:
Om bij te dragen aan de ambitie van de regering om de uitstoot van CO2 met 20% te reduceren, heeft Rentema Adviesbureau Installatietechniek zich in de afgelopen jaren weten te specialiseren in toepassing van duurzame energie. In de installatieontwerpen worden in vele gevallen een of een combinatie van de onderstaande toepassingen geïntegreerd.

 • warmteterugwinning en zonne-energie
 • warmtekrachtkoppeling met gasmotoren, mini- en microwarmtekrachtkoppeling
 • elektrisch en/of gasmotorengedreven warmtepompen
 • koude- en/of warmteopslag in bovengrondse of ondergrondse buffers en aquifers
 • haalbaarheidsstudies voor toepassing van duurzame energie, gebaseerd op investeringen energiegebruik, levensduur, beheer/exploitatie en economische factoren